Radio reklame

Denaro - Centar za krovove

Firma Denaro, osnovana je početkom 2007 god. u Bihaću. Kao porodična firma se u samom početku usmjerava kao prva i jedina specijalizirana u oblasti krova, a kasnije se delatnost proširuje na projektni inžinjering i savjetovanje u građevinarstvu u oblasti krovnih konstrukcija, zaštite krovova i pokrovnog materijala te na uvoz specijalnih visokokvalitetnih komponenti za krovove.

Denaro d.o.o.
Branislava Đurđeva bb 
77000 Bihać 
Bosna i Hercegovina

* Za više informacija, kontaktirajte nas na naše brojeve telefona 037/221-070, 037/224-125 ili na e-mail info@denaro.rs